Zaproszenie na uroczystości odpustowe Roku 2018 z poświęceniem Pomnika – Skały w rocznicę niepodległości Polski.

KRZYŻ DROGĄ KU WOLNOŚCI

 

Przy  Krzyżu III Tysiąclecia na „Autostradzie do nieba” zatrzymujemy się na przystanku nr 4 – „Przemienienie na górze Tabor”. Tu powstaje pomnik ukazujący historię wolności człowieka w wymiarze religijno – społecznym.

„WOLNOŚĆ” – ją wymyślił Bóg – to słowa z piosenki. Pierwszy człowiek Adam i Ewa w raju ciszyli się pełnią wolności, niestety utracili ją, ponieważ zerwali przymierze z Bogiem.

Ogród Eden symbolicznie przedstawiony w kalpicy zwanej Wieczernikiem w oparciu o ceramikę zieleń światło i wodę.

To Przymierze zostało odnowione przez Jezusa Chrystusa – Jego Męką, Śmierć i Zmartwychwstanie. Dzięki łasce jaką wywalczył nam na Krzyżu, każdy człowiek może stać się wolny, gdy spełni określone przez Boga warunki.

Klasycznym przykładem tego jest postać św. Pawła , który z  prześladowcy chrześcijan stał się głosicielem i budowniczym drogi ku wolności. O tym pisał w listach do Koryntian, Galatów i Tesaloniczan …, które stały się niemal kodeksem religijno– moralnym w budowaniu wolności. W liście do Galatów pisze, by troszczyć się o swoje życie duchowe, bo „Pan jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański, tam wolność”… Jeśli pozwolicie prowadzić się Duchowi nie znajdziecie się w niewoli (Gal 5,18)

Obraz symbolizujący Ducha Św. na bramie wjazdowej przed krzyżem

Dlatego trzeba nam wracać do przeszłości, by budować lepszą przyszłość.

O realizacji tego zadania przypomina nam umieszczony na Krzyżu zegar lat wielkiego Jubileuszu Narodzenia Pana Jezusa roku 2000 i zbliżającym się Jubileuszu Odkupienia, który będzie w roku 2033.

 

Dlatego co roku, w uroczystość odpustową ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego poświęcane są nowe „pomniki pamięci” związane z aktualnie przypadającymi w naszej Ojczyźnie wielkimi rocznicami.

 

W tym roku 2018 – 16 września (niedziela) o godz. 11.30 będziemy poświęcać Pomnik – Skała „Cristal White” o wadze 2018 kg, przywieziona z Grecji, z gór koło Tessalonik. W tym mieście działał św. Paweł, który napisał: ”KU WOLNOŚCI WYSWOBODZIŁ NAS CHRYSTUS” (Gal 5,1). Waga skały 2018 kg, to czas wiary przyniesiony człowiekowi przez przyjście Jezusa na ziemię. Ten skarb wiary został przekazany Polsce w 966 roku, co uroczyście wspominaliśmy w czasie Jubileuszu 1050 rocznicy powstania Państwa Polskiego. Wtedy otrzymaliśmy duchową niepodległość, która jest i była przekazywana przez pokolenia.

Jesteśmy pokoleniem JPII, który pozostawił nam „DROGOWSKAZY DO WOLNOŚCI”. O tym będzie przypominał nam monument – skała, by „DOM BUDOWAĆ NA SKALE” (Mt 7, 21-27), na mocnych fundamentach, które potrafią oprzeć się wszelkim atakom zewnętrznym i wewnętrznym związanym z życiem naszej OJCZYZNY i osobistym każdego z nas.

słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Warszawie na Placu Zwycięstwa umieszczone na bramie przed krzyżem

Jezus pomógł i pomaga nam wzrastać i budować drogę „KU WOLNOŚCI”.

Tą misję przekazał Apostołom, a do Piotra powiedział: „Ty jesteś Piotr czyli SKAŁA i na tej SKALE zbuduję mój Kościół” (Mt 16,18). Kościół od początku podejmuje tą służbę, a jasno ukazał to Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński w swoim zawołaniu: „ Bogu i Ojczyźnie”.

W tym zadaniu umacniali nas również inni wielcy Polacy.

SKAŁA jest jak SKALA: trudności, poświecenie, ofiary oraz walki o wolność, niepodległość i demokrację. To wszystko i o wiele więcej w sposób syntetyczny ma ukazać pomnik pamięci.

Centralny napis: „KU WOLNOŚCI” – ma nas uczyć i przypominać historię walki naszego narodu i cenę jaką za to płacili ludzie. To obrazuje OŁTARZ na którym umieszczona jest kula armatnia      (nr 2), z której wypływa woda koloru czerwonego – to krew męczeństwa. Ta kula ma również uświadamiać, że niewola była – „KULĄ U NOGI” – symbolizuje to łańcuch – tak skuci byli niewolnicy. Ołtarz ukazuje wszystkich, którzy złożyli swe życie, na „OŁTARZU OJCZYZNY”, a spływająca z mensy ołtarza woda, niech będzie dla nich wodą dającą życie wieczne, jako nagroda za walkę o „HONOR”  i wzorową postawę w służbie „BOGU I OJCZYŹNIE”.

Wdzięczni Bogu śpiewamy: „Ty wyzwoliłeś nas Panie z kajdan i z samych siebie…”. To zło niewoli, ograniczenia we wszystkich płaszczyznach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i religijnego obrazuje DRUT KOLCZASTY (w barwach narodowych) opasujący granice Polski (nr 3). Drut kolczasty symbolizuje również obozy, więzienia, łagry, internowania na przestrzeni

123 lat i dalej – czasy Komunizmu z otwarciem na wschód, a zamknięciem na zachód.

Przełomem w uzyskaniu pełnej wolności był rok 1990.

ZAMKNIĘTA KŁÓDKA (nr 1) na zachodnich granicach Ojczyzny, to znak opóźnień gospodarczych, technologicznych i trudności z wyjazdem na zachód Europy, a dla walczących o pełnię wolności zamknięty wyjazd lub powrót. Tą otwartość na świat, po roku 90, zawdzięczamy św. Janowi Pawłowi II (postać papieża jest ukazana na bramie wyjściowej), który  z mocą WIARY, NADZIEI I CHRYSTUSOWEJ MIŁOŚCI dopomógł nam z mocą Ducha Św. zbudować pełne zwycięstwo.

Oto musimy się ciągle troszczyć, bo „święty naszych czasów” przypomina, że „WOLNOŚĆ JEST NAM DANA I ZADANA”. Żegnając się z rodakami na lotnisku w Krakowie – Balicach, podczas ostatniej pielgrzymki, powiedział: „JESTEŚMY POWOŁANI DO ZWYCIĘSTWA” (te słowa umieszczone są na bramie przy wyjściu).

Tak przedstawia się strona pomnika A (awers), a o stronie B (rewers)

To zadanie w pewien sposób pomaga nam zrozumieć rewers Pomnika – skały, którego myślą przewodnią są słowa- „WOLNOŚĆ JEST W NAS”

Tak jak 2000 lat temu i dziś musimy „wojować myślą” (Norwid), aby nie zatracić tych wartości i korzeni, które pozostawił i przypominał nam Jezus, a realizowali Przodkowie. Tak jak Apostołów i nas pragnie Jezus zaprosić na najwyższy szczyt tej skały, który nazywa się K-47. Ten szczyt  jest dla nas tym, czyn dla alpinistów K-2. Na szczyt pragnie prowadzić nas sam DUCH ŚWIETY, który udziela nam wszelkich asekuracji, jeżeli otworzymy się wewnętrznie. Na szczycie ujrzymy przez krystaliczną biel skały – biel krzyża. Ta duchowa wspinaczka, będzie prosta, jak mówi ks. Twardowski, wtedy „kiedy się kocha”. Ta miłość bieli krzyża ma pomóc nam „wypalać” współczesne choroby ducha i ciała. O tym przypomina nam fizyczny dołek przed skałą – zagłębienie w ziemi, do którego wchodzimy, i ma pomóc uzdrowić nasze duchowe dolegliwości skażonej cywilizacji XXI wieku.

To dokonuje się mocą WIARY I MIŁOSCI, która mocniejsza jest niż śmierć i prowadzi do zmartwychwstania ducha, a pośrednio i ciała. Jeżeli wzniesiesz się duchowo na najwyższy szczyt K-47 i popatrzysz na pryzmat skały z mocą WIARY, możesz otrzymać pomoc z wysokości nieba, by zostać uzdrowiony z wszelkich uzależnień i dołków: Duchowych, Psychicznych i Fizycznych, a czasem i elektronicznych. To ma być dla nas DUCHOWY FILTR – DPF, który oczyszcza nas. (podobnie jak w samochodach ten filtr oczyszcza z cząstek sadzy i popiołów)

Uzasadnieniem tej „RECEPTY DUCHA” jest Stary Testament. (por. Lb 21,4-9). Izraelici w czasie wędrówki z niewoli do Ziemi Obiecanej, byli ukąszeni przez węże i umierali. Mojżesz otrzymał od Boga polecenie, aby umieścił węża miedzianego wywyższonego na palu, każdy ukąszony który popatrzył na węża zostawał przy życiu. Według ewangelisty św. Jana, wąż miedziany był figurą przyszłego Zbawiciela na krzyżu. Słowa Chrystusa: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne     (J 3,14).

Niech analogia do tamtej historii biblijnej i wydarzeń i nam pomaga w uzdrowieniu ducha i ciała. Według prognoz medycznych w roku 2020 choroby psychiczne i depresje będą na pierwszym miejscu wśród zgonów obecnej cywilizacji.

Oby to miejsce i trzy symbole: Krzyż, Skała i Dołek, były dla wszystkich tu przybywających pomocą,   i jak nam pokazują tablice kierunkowe na „autostradzie do nieba ”ZDROJEM MIŁOSIRDZIA JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO”.

Więcej szczegółów i detali, które pojawią się na pomniku zostaną wkrótce opisane. Zapraszam do udziału w uroczystościach.

Ks. Wojciech Styczyński

Kustosz Krzyża III Tysiąclecia