Opis Krzyża

W Borkach Chechelskich, u zbiegu kilku dróg (m. in. od Ropczyc i od Łączek Kucharskich), na wzniesieniu, 341 m n. p. m., stoi jeden z najwyższych w Europie krzyż. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest ks. Wojciech Styczyński. Krzyż został poświęcony przez Ks.Bp. Kazimierza Górnego 18 września 2010 r.

3 krzyz_i_brama 4

Krzyż – symbol zwycięstwa dobra nad złem – ma pomagać ludziom odkryć wartość wiary i nadziei. Myślą przewodnią tej budowy są słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: „Krzyż stał się wielką szkołą miłości i formacji ludzkiej osobowości, katedrą wychowania społecznego” . Wydarzenia ostatniego czasu w Polsce i na świecie potwierdzają doświadczenie krzyża w życiu osobistym, rodzinnym i narodowym, dając szansę refleksji nad prawdziwymi wartościami ludzkiego życia. Krzyż w Borkach Chechelskich ma pomóc współczesnemu człowiekowi i jednoczącej się Europie na nowo odkryć wielkość i wspaniałość Boga.

Pomysł budowy krzyża zrodził się w Roku Jubileuszowym, gdy w wielu parafiach były stawiane te znaki wiary. Rozpoczynające się trzecie tysiąclecie to czas nowych technologii i komputeryzacji, era wieżowców i bicia rekordów. Jednak nie chodziło o ustanowienie kolejnego rekordu ale by ten krzyż był wpisany w nową rzeczywistość, żeby to, co było, i to, co jest, stało się bardziej czytelne dla nowego pokolenia. Ten krzyż ma bardziej przemawiać do człowieka, niezależnie czy jest wierzący, czy niewierzący.

 
1

galeria_widokowa

2

Krzyż ma nowoczesny i oszklony taras widokowy, z którego można nie tylko podziwiać piękną panoramę, ale także zamyślić się, odczuć lęk, a w górze ujrzeć ramiona krzyża jako nadzieję. Krzyż wykonano ze stalowych rur waży 38 ton. W nocy jest podświetlony w kolorach bieli i czerwieni. Do Galerii widokowej można wyjechać panoramiczną windą.

Symbolika krzyża

W 47-metrowy krzyż wpisana jest pewna symbolika: na wysokości 30 metrów (lata życia Pana Jezusa w których rozpoczął publiczne nauczanie) umieszczona jest galeria widokowa, symbolizująca kulę ziemską, a z jej wnętrza wyrasta 18-metrowa główna część krzyża koloru białego. „18” w naszej kulturze oznacza dojrzałość. Poprzeczne ramię krzyża ma 10 metrów długości, co oznacza 10 Bożych przykazań do których Pan Jezus często nawiązywał.

Plany i obliczenia konstrukcyjne zostały wykonane przez Katedrę Konstrukcji Budowlanych Politechniki Rzeszowskiej pod kierunkiem prof. Adama Reichharta. Budowę rozpoczęto 3 lipca 2001 r., więc dokładnie w 100. rocznicę wzniesienia krzyża na Giewoncie.

Przejść przez bramę

By dojść pod krzyż trzeba przejść przez bramę. Jest to metalowa konstrukcja o wysokości 9 metrów (tyle miesięcy upłynęło od Zwiastowania do czasu narodzenia Jezusa), także z podestem, z którego można oglądać panoramę lub spoglądać z tej perspektywy na krzyż. Brama jest oddalona od krzyża o 40 metrów, czyli o tyle, ile dni spędził Chrystus na pustyni, przygotowując się do przyjęcia swojego krzyża.

brama

Krzyż wpisany został w czaszę kielicha, którego ramiona skierowane zostały w stronę miasta Ropczyce.. Patrząc z góry, podstawę kielicha stanowi brama, droga od bramy do środka krzyża oznaczona białymi liniami. Kostka chodnikowa wokół krzyża jest ułożona w ten sposób, by oglądana z góry wyglądała jak obrys kielicha.

Kielich to znak doświadczeń, przeciwności, ale i nadziei. Zwycięstwo krzyża oczytujemy, gdy 3 dnia Jezus zmartwychwstał, a przypomina nam to kolejny znak na ziemi w postaci ruchu okrężnego a w nim napis życie.

kielich


To życie, które ciągle trwa i chce nas umacniać mocą Wiary, Nadziei i Miłości, a przede wszystkim mocą Ducha Św. co symbolizuje dalsza cześć kielicha powiększona o 10 m, mającego w całości 50 m – a to oznacza dzień Pięćdziesiątnicy. To wydarzenie było dla nas darem od Jezusa, gdy zesłał nam Ducha Pocieszyciela, który słowami Jana Pawła II pragnie przemieniać oblicze tej ziemi. Opuszczając to miejsce spoglądamy na umieszczony na bramie napis : „Ecclesia in Europa” – to tytuł adhortacji apostolskiej, w której pod wersetem 47 (wysokość krzyża) Jan Paweł II każdemu z nas stawia pytanie: „Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, czy znajdzie wiarę wśród ludzi?”. I gdy przychodzą wiatry i burze nie tylko te związane z pogodą „To nie krzyż się chwieje, to świat się chwieje”. Pamiętajmy, że człowiek w każdych czasach potrzebuje wewnętrznego ładu i umacniania wiary.
…zdjęcia

Niech ten krzyż i to miejsce pomaga nam zatrzymać się na autostradzie życia i przygotować do Jubileuszu 2000 lat śmierci Zbawiciela tj. roku 2033.

Obok krzyża znajduje się kaplica zwana wieczernikiem gdzie sprawowana jest Eucharystia w pierwsze niedziele miesiąca od maja do października o godz. 15.00 poprzedzona Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Kaplica została poświęcona przez Ks. infułat Stanisława Maca 15 września 2013r

Zjednoczona Europa w ramionach krzyża

Wiele się mówi o jednoczącej się Europie. Tymczasem w kwestiach etycznych Europa jest bardzo podzielona, dlatego ten krzyż ma pomóc ludziom zagubionym i poszukującym sensu życia dostrzec, co jest najważniejsze w życiu.

„Krzyż ten stał się już w pewnym sensie także wizytówką Ropczyc gdyż jest chętnie odwiedzany nie tylko przez osoby z Miasta i okolicy, ale także z całej Polski,”, jak napisał Ks.Bp. Rzeszowski Jan Wątroba

Zapis audycji słowno muzycznej emitowanej w Radio VIA przed uroczystością poświęcenia krzyża.

Ofiary na utrzymanie jednego z najwyższych w Europie krzyża można składać na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy Ropczyce
69 9171 0004 0009 1301 3000 0010
z dopiskiem Krzyż III Tysiąclecia