PRZEJŚCIE GRANICZNE K-47

PRZEJŚCIE GRANICZNE K-47

W dniu odpustu, 15 września 2019 r. o godz.11.30 na „Autostradzie do nieba”, zostanie otwarte PRZEJŚCIE GRANICZNE K – 47 (K – Krzyż, 47 – wysokość Krzyża).

Ta autostrada w sensie ducha, została otwarta w chwili śmierci Jezusa Chrystusa w Wielki Piątek. Każda droga ma swój początek i koniec. Tutaj wyznaczają nam to litery Alfa i Omega. Jezus przyszedł na ziemię dla nas, aby powiedzieć światu, że: „JA JESTEM, DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM”. W tym miejscu, PRAWDA zostanie wizualnie przedstawiona w oparciu o znaki drogowe, z którymi często spotykamy się podróżując.

Ten znak oznacza życie Chrystusa, który umarł, zmartwychwstał i powróci na końcu czasów. Spotkanie z Jezusem w życiu każdego człowieka dokona się w chwili śmieci, wtedy nastąpi „przejście graniczne w promieniach miłosierdzia” (ukazuje to tablica nad drogą PROMIENIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA).

Każde życie na ziemi jest ograniczone, jak mówi Psalm 90:„Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt, osiemdziesiąt gdy jesteśmy mocni”

(ukazuje to znak ograniczenia prędkości do 70 km/h i 80 km/h).

Po śmierci czeka nas sąd z naszego życia czyli kontrola i ocena życia z wyznaczeniem kierunku wieczności:

(ukazuje to znak drogowy – kontrola graniczna)

– za życie według nauki Jezusa czeka nagroda – NIEBO. Do tego miejsca człowiek dostaje się przez CZYŚCIEC – to jest czasowy stan, z którego dokona się pełnia mojego zbawienia

(to oznacza znak obowiązkowego nakazu skrętu w lewo).

– za wybór własnej drogi i odrzucenie na ziemi Boga, czeka nas kara wieczna – PIEKŁO. Z tego miejsca już nie ma wyjścia do wiecznego szczęścia

(to ukazuje znak zakaz skrętu w prawo).

Pomocą w osiągnięciu nieba jest Wieczernik, w którym Jezus zapoczątkował Kościół (to ukazuje nam znak poziomy umieszczony na drodze).

Wychodząc stąd, mam uświadomić sobie, że nie jestem sam, ale idzie z nami przez życie Jezus, który powiedział: „JA JESTEM DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM…” (J14,1-12).

To miejsce ma uruchomić naszą duchową wyobraźnię, że nasze życie jest jak „Autostrada”

(ukazuje nam to znak Autostrada).

To miejsce uświadamia nam, że w „prędkości codziennego życia” zapominamy o Bogu. Dlatego ta Autostrada, paradoksalnie ma nam pomóc zwolnić prędkość pogoni za tym co ziemskie. Natomiast piękno otaczającej przyrody, ma nas otworzyć na nieprzemijające wartości i Królestwo Boże, o którym Jezus przypomniał światu pragnąc szczęścia każdego człowieka.

Człowiek obdarowany wolną wolą, sam decyduje o swoim przyszłym życiu

(to ukazuje symbol 6 gwiazd).

Dlatego za Psalmem 90 wołamy: „Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca”. O liczeniu dni, zwłaszcza pod koniec życia, często przypominał nam św. Jan Paweł II, który nosił w sercu czas zegara wadowickiego – „czas ucieka, wieczność czeka” i czas kończącego się życia. O tym mówi nam tablica nad wejściem do windy.

Jak zdobywać mądrość serca? Odpowiedź na to pytanie daje nam znak Krzyża, na którym zostanie zamontowany elektroniczny zegar odmierzający czas do Wielkiego Jubileuszu 2000 lat Odkupienia Świata. Stąd na bramie wyjściowej są dwa znaki oznaczające 2 pasy ruchu i napis: CHIT – Chrystus i Ty.

Dlatego odpowiedź na zaproszenie Jezusa, który chce być dla Ciebie Prawdą, daje nam Ps 119: „Istotą Twojego słowa jest PRAWDA i każdy twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny” Stąd słowo PRAWDA jest kluczem całej Ewangelii, a ten klucz jest Paszportem do nieba – między literą CH oraz IT zostanie umieszczone 6 gwiazd, a na nich słowo PRAWDA

Przejście graniczne K-47 wraz ze znakami, które pojawią się na autostradzie do nieba.