Relacja z uroczystości odpustowych pod Krzyżem III Tysiąclecia A.D. 2019

Wszystkim miłośnikom Krzyża, którzy przybyli w niedzielę 15.09.2019 wyrażam podziękowanie:

  • wszystkim kapłanom z dekanatu ropczyckiego i księdzu infułatowi Wiesławowi Szurkowi z Rzeszowa, który wygłosił Słowo Boże i dokonał poświęcenia „Przejścia Granicznego K47” słowami modlitwy:

Boże Stwórco Nieba i ziemi, Ty przez chrzest dałeś nowe życie człowiekowi,

który popadł w niewolę śmierci, Ty posłałeś naszego Pana Jezusa Chrystusa,

aby zwyciężył potęgę śmierci i zmartwychwstał,

POBŁOGOSŁAW tą drogę, którą nazywamy „Przejściem Granicznym”,

a która dokona się w chwili naszej śmierci, spraw abyśmy poznawszy na ziemi

tajemnice odkupienia, mogli otrzymać jej owoce u Ciebie.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa który z Tobą żyje i króluje

w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Te słowa wizualnie obrazuje centralna tablica drogowa, (wzorowana na tablicach znajdujących się na granicach między państwami):

Przypominają nam o tym słowa Pana Jezusa „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”  (J14,1-12), które zostały umieszczone na początku drogi zwanej „Autostradą do Nieba”:

  • licznej rzeszy wiernych z Rzeszowa, Dębicy, Ropczyc, Mielca, Sędziszowa Małopolskiego oraz innych miast i wiosek Podkarpacia. Wszystkim uczestnikom z ich trud i pielgrzymowania wyrażam słowa wdzięczności i pamięci w modlitwie.

Uroczystość poprzedziła Droga Krzyżowa. W nabożeństwie brała udział liczna grupa dzieci, młodzieży, starszych, strażaków oraz KGW z Okonina i dzielnicy Ropczyc – Chechły.

Więcej szczegółów zostało zarejestrowane przez telewizję TVP3 Rzeszów, która nam towarzyszyła, za co również serdecznie dziękuję. Oto relacja zamieszczona w mediach klik.

Pod relacją firmową na stronie TVP można przeczytać artykuł:

W akcji – Polska pod Krzyżem uczestnicy modlili się przede wszystkim w intencji ojczyzny, ale nie tylko. Wydarzenie było zaproszeniem do osobistego nawrócenia, a także wypełnieniem testamentu duchowego św. Jana Pawła II, który wzywał do obrony krzyża „od Tatr aż do Bałtyku”.

Pielgrzymka pod Krzyż III Tysiąclecia i uroczysta msza święta, w której wzięli udział wierni z Ropczyc oraz droga krzyżowa na Górę Śmierci w byłym hitlerowskim obozie przymusowej pracy w Pustkowie koło Dębicy między innymi w taki sposób mieszkańcy Podkarpacia włączyli się w ogólnopolską akcję Polska pod Krzyżem.


– Dzisiaj Polska wymaga i potrzebuje tej modlitwy.

Ale modlono się nie tylko za Polskę. Także i we własnych intencjach.

– Idziemy razem z mężem i dwójką dzieci. Intencje wiadomo o zdrowie, podziękować Bogu za to co do tej pory otrzymaliśmy i prosić żeby tak dalej było.

– Dla mnie Pan Bóg jest wszystkim, pomaga mi wszędzie. Na każdym kroku czuje jego obecności, nie potrafiłabym żyć bez pana Boga.

Wierni z parafii świętej Anny od 15 lat, we wrześniu, wspólnie pielgrzymują pod Krzyż III Tysiąclecia w Borkach Chechelskich. Trasa liczy prawie 4 kilometry. W tym czasie odprawiana jest droga krzyżowa. Podczas dzisiejszej modlitwy rozważana była współczesna relacja człowieka z Bogiem.

Krzyż III Tysiąclecia w Borkach Chechelskich mierzy 47 metrów. Posadowiony jest na wzgórzu. To miejsce pełne jest symboli. Na przykład poprzeczne ramię krzyża ma 10 metrów długości, co oznacza 10 przykazań.

– Krzyż jest symbolem naszej wiary, można powiedzieć, jest takim korzeniem naszej wiary z której wyrośliśmy. Niedawno obchodziliśmy rocznicę chrztu Polski. Wtedy właśnie na polskiej ziemi stanął krzyż i my mamy to duchowe dziedzictwo nieść przez wieki i przekazywać innym pokoleniom. – powiedział ksiądz Wojciech Styczyński.

Fotorelacja z przebiegu uroczystej Eucharystii ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego:

Katolicka Agencja Informacyjna umieściła sprawozdanie z przebiegu akcji  „Polska pod Krzyżem” w diecezji rzeszowskiej, a końcowym akcentem artykułu były słowa:

„Pod najwyższym Krzyżem Trzeciego Tysiąclecia w Ropczycach nabożeństwo zaplanowano na 15 września”.

Dziękując Bogu za duchową ucztę w Dniu Pańskim, w którym przypadało również wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. W blaskach zachodzącego Słońca, można było zobaczyć Tatry z galerii krzyża.