Uroczystość odpustowa pod Krzyżem III Tysiąclecia „Chrzest darem Miłosierdzia” 2016

Uroczystość odpustowa  pod Krzyżem III Tysiąclecia

„Chrzest darem Miłosierdzia”

„Czas ucieka…” i w roku 2016 mieliśmy Jubileusz 10-lecia wzniesienia Krzyża Trzeciego Tysiąclecia w Ropczycach przy ulicy Borki Chechelskie. To miejsce przyciąga z roku na rok, coraz więcej ludzi, którzy chcą spojrzeć nie tylko na otaczający świat przyrody, ale również na tajemnicę miłość Boga do człowieka, który jako pierwszy wyciąga swoją dłoń. Tą prawdę ukazuje nam brama wejściowa na plac, który staje się kościołem bez ścian. Do tej świątyni, gdzie ołtarzem jest Krzyż, przynosimy nasze niepokoje, cierpienia i doświadczenia naszego ducha, by w ciszy, zadumie i modlitwie powierzyć się Bogu. Dzieci, młodzież i Rodziny przybywają do tego miejsca, aby wyjść wzmocnionym duchowo, o czym przypominają nam słowa św. Jana Pawła II umieszczone na bramie „Jesteśmy powołani do zwycięstwa”. Jak to zadanie realizować przypomniał nam również papież Franciszek, gdy gościł wśród nas podczas Światowych Dni Młodzieży.

W Roku Miłosierdzia w wybranych kościołach przekraczamy bramy Miłosierdzia. Dlatego i my spoglądamy na bramę pod krzyżem, która ukazuje symbolicznie początek życia Zbawiciela, to jest od Zwiastowania Maryi, aż do narodzin Pana Jezusa, dlatego ma wysokość 9 metrów, co odpowiada 9 miesiącom życia w łonie Matki.

Po narodzinach Pana Jezusa, który wzrastał w mądrości i łasce, a potem rozpoczyna publiczne nauczanie od chrztu, który przyjął z rąk św. Jana Chrzciciela. To wydarzenie jest ukazane w nowo wybudowanej chrzcielnicy, w postaci figurki, którą obmywa woda wypływająca ze skały zielonego koloru – nadziei i otwartej drogi, a to nas uczy, że woda chrztu nas obmywa, oczyszcza i uświęca. Motyw chrzcielnicy w tym miejscu nawiązuje również do  1050 rocznicy chrztu naszego narodu, co ukazuje wyryty napis na granitowych tablicach.

Trzecią odsłoną chrzcielnicy jest przypomnienie chrztu każdego człowieka, który nazywa siebie chrześcijaninem. Chrzcielnica wykonana jest z granitu w kształcie rotundy, a o jej treści i trwającego roku, przypomina napis: „Chrzest darem Miłosierdzia”. To miłosierdzie, o którym mówił papież Franciszek wymownie zostało wyrażone w obozowej księdze Oświęcimia: „ Panie, miej litość, nad Twoim ludem”.

Ta chrzcielnica jest tym samym podziękowaniem Bogu za chrzest Polski, za Rok Jubileuszu Miłosierdzia i za mój osobisty chrzest.

Dlatego podczas uroczystości, odnawialiśmy nasze przyrzeczenia chrzcielne i dziękowaliśmy za przybycie do nas, Namiestnika Chrystusowego w osobie papieża Franciszka, który swoją osobą, słowem i czynem ukazał, że Chrystus działa, jako bliski człowiekowi. Myślę, że tego również doświadczyła młodzież z całego świata, która zawitała do naszego kraju, a przy Krzyżu Trzeciego Tysiąclecia, byli również reprezentanci trzech Kontynentów: Ameryki Północnej i Południowej oraz z  6 krajów Europy.

Tym samym nowo wybudowana chrzcielnica wpisuje się symbolicznie w Krzyż, jako kolejny sakrament ukazany w wersji wizualnej. Trzeba więc dostrzec, oczyma wiary w podstawie Krzyża następujące sakramenty: wspomniany chrzest, bierzmowanie – to ukazuje potęga krzyża, którego mam wyznawać i dojrzałość ukazywać w codziennych sytuacjach życiowych, a uświadamia nam to belka pozioma krzyża o długości 10 metrów, symbolicznie przypominając zachowanie 10 przykazań, którego kryteria obowiązują na wieki.

Trzeci sakrament to Eucharystia, która jest bardzo czytelna i wymowna i z ziemi i z wysokości nieba, którą przedstawia Kielich. Podstawą kielicha jest brama, a w czaszy został wpisany Krzyż. Patrząc na krzyż  z bramy, widzimy hostię, a wjeżdżając windą do galerii obrazującej kulę ziemską, mamy wrażenie i przypomnienie, że Eucharystia jest darem Jezusa do osiągnięcia Nieba – czyli mojego Zbawienia. Wewnątrz galerii na wysokości 30 metrów, co symbolicznie nam przypomina, że Pan Jezus rozpoczął publiczne nauczanie od swojego chrztu. Wewnątrz galerii, od strony kaplicy zwanej Wieczernikiem, znajduje się ołtarz, a nad nim 5 zegarów, symbolizujących 5 Kontynentów, a w nich wpisane są stacje Drogi Krzyżowej. Ołtarz przypomina, że Jezus złożył siebie Ojcu w ofierze za zbawienie świata. Obok zegarów znajduje  się obraz ukazujący wiszący most i napis: „Pontifex Max.” (z j. łac.” Najwyższy Kapłan” lub „Budowniczy mostów”). Ten Tytuł często przypisywano Jezusowi, a krzyż stał się mostem między niebem a ziemią. Do tego zachęcał nas papież Franciszek, by budować mosty, a nie mury i budować świat inny – lepszy.

Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzona była w duchu dziękczynienia  kończącego się Roku Miłosierdzia i Rocznicy Chrztu Polski. Tu pod krzyżem przygotowujemy się co roku do Jubileuszu Odkupienia (2033 r.)„Czas ucieka…”

Ostatnia Uroczystość odbyła się 11 września 2016 r. (niedziela) o godz. 11.30, do Krzyża III Tysiąclecia, z trzech miejsc wyruszyły Drogi Krzyżowe:

– z Ropczyc – Granic

– z Ropczyc – Checheł (początek godz. 10.00 przy Krzyżu ul. 3 Maja w stronę Gajówki)

– z Łączek Kucharskich

Droga Krzyżowa hartuje ducha i uczy jak iść za Chrystusem i do Chrystusa oraz jest częścią Ewangelii, która według słów papieża Franciszka ma być dla nas „Nawigatorem i zachętą, by nie zamykać swojego życia w szufladach, bo spotkanie z Jezusem zmienia życie i pomaga w przebudzeniu wiary”.

Trzeba nam ciągle przypominać, że cała historia Polski zbudowana jest na wierności krzyżowi, a to pozwala nam widzieć dobro w narodzie, iść z nadzieją ku przyszłości i ukazywać nowe horyzonty i drogi, by w ten sposób podróżować „ Autostradą do nieba”

Uroczystości odpustowej podczas, której została poświęcona chrzcielnica, przewodniczył ks. dr hab. Jerzy Buczek – Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie.

ks. Wojciech Styczyński – opiekun Krzyża III Tysiąclecia.