POLSKA I ŚWIAT POD KRZYŻEM KORONO-WIRUSA

K – jak Krzyż; K – jak Korono-Wirus;

z języka łacińskiego CRUX (krzyż) i C jak COVID-19

z języka angielskiego CROSS (krzyż) C jak CORONOVIRUS

Europa i świat zostały dotknięte korono-wirusem. A Krzyż? – „STAT CRUX-DUM VOLVITUR ORBIS ” – STOI KRZYŻ, GDY ZIEMIA SIĘ KRĘCI. Te słowa tu pod Krzyżem III Tysiąclecia uświadamiają nam i mobilizują abyśmy się nie poddawali, ale „podnieśli głowy i wzmocnili ducha”, a pośrednio i ciało w promieniach wiosennego słońca.

W tym szczególnym miejscu potrzeba nam na nowa odszukać „TRZY KLUCZE”, które pomogą nam odkryć sens naszego życia. Są nimi: WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ.

Pierwszy klucz WIARA – ukazuje to pomnik „Ku wolności”. Symbolem WIARY jest skała. Skała jest jak skala: trudności, poświęcenia, ofiary. Z wolności zdajemy dziś egzamin . Więcej: http://www.diecezja.rzeszow.pl/2018/11/lekcja-wolnosci-przy-autostradzie-do-nieba/.

Drugi klucz NADZIEJA – rodzi się z WIARY. Ten klucz przyniósł nam i pozostawił Jezus. On przyjął dobrowolnie Krzyż, cierpienie i ofiarował to za zbawienie człowieka. Krzyż prowadzi nas do Zmartwychwstania. Pełne zwycięstwo mocniejsze jest niż śmierć i otwiera nam bramę do szczęścia wiecznego.

Trzeci klucz MIŁOŚĆ – „przez trudy do gwiazd” – do chwały zbawionych w niebie. Ktoś powiedział, że całe życie zależy nieraz od jednego słowa: MIŁOŚĆ. Dlatego jest ona mocniejsza niż śmierć. O tym darze miłości przypomniał nam Jezus i okupił to swoją krwią i życiem na Krzyżu. Dlatego pamiętajmy o tych którzy na różnych frontach walczą z wirusem, służąc ofiarnie drugiemu człowiekowi z narażeniem zdrowia i życia.

W realizacji miłości i służby drugiemu człowiekowi przychodzą nam z pomocą święty Jan Paweł II i sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia powiedział, że: „Krzyż jest wielką szkołą MIŁOŚCI i formacji ludzkiej osobowości – katedrą wychowania społecznego”.

Święty Jan Paweł II w dniu 14 marca 1992 roku, przed modlitwą Anioł Pański powiedział: „Krzyż nie jest znakiem śmierci, ale ŻYCIA; nie rozczarowania, ale NADZIEI, nie klęski, ale ZWYCIĘSTWA”.

Te trzy klucze i słowa wielkich polaków niech pomogą nam otworzyć drzwi ludzkich serc i nadziei na lepsze jutro.