Archiwum 966 – NA POLSKIEJ ZIEMI STANĄŁ KRZYŻ – 2016

10lat_krzyza

Krzyż stał się ołtarzem na którym Jezus złożył w ofierze Ojcu Siebie, by wyrazić swoją miłość i miłosierdzie „dla nas i całego świata”. To wydarzenie przeżywamy w Wieczerniku obok Krzyża III Tysiąclecia, gdzie sprawowana jest Eucharystia w I niedziele miesiąca o godz. 15.00, od maja do października.

W Roku Miłosierdzia, mamy wyrazić Bogu wdzięczność za Jezusa Chrystusa, który okazał i okazuje swoje miłosierdzie, które rozlewa się na ludzi przez sakramenty święte. Dzięki nim, możemy przez burzliwe koleje doczesnego życia, dojść do wiecznego domu Ojca w niebie.

Rok 2016 jest szczególny dla naszej Ojczyzny, albowiem dziękujemy Bogu za chrzest św., który przyjął Mieszko I w 966 r. Od chrztu władcy, rozpoczyna się historia samodzielnej pozycji państwa Polan w chrześcijańskiej Europie. Podobnie od chrztu człowieka, zaczyna się historia życia z Bogiem. Jak podają kroniki naszego Narodu, władca sprowadził relikwiarz z cząstkami Krzyża św. i od tego czasu na Polskiej ziemi stanął Krzyż.

Aby upamiętnić to wydarzenie, pod Krzyżem III Tysiąclecia zostanie wmontowany duży KAMIEŃ – CHRZCIELNICA, z której będzie wypływała woda dająca ŻYCIE. Uroczystość poświęcenia chrzcielnicy, odbędzie się w czasie dorocznego odpustu w niedzielę 11 września 2016 r. poprzedzającą Święto Podwyższenia Krzyż Świętego, podczas Mszy św. o godz. 11.30. Wspominać będziemy również 10-tą rocznicę postawienia Krzyża III Tysiąclecia na Ziemi Ropczyckiej.

Zapraszam miłośników Krzyża III Tysiąclecia na te uroczystości.

Pamiętajmy – Jezus przynosi nam duchowe dary, których świat dać nie może. Te dary sprawiają, że w naszym życiu, jest optymistyczna wyżowa prognoza pogody, w której każdego dnia wschodzi SŁOŃCE – JEZUS ze swoją łaską i miłością. Kocha nas, a zarazem pyta o naszą miłość. On w nas wierzy, lecz upomina się o naszą wiarę. Podążajmy ku niebu w tej niełatwej, pełnej wyzwań codzienności w promieniach Chrystusowego miłosierdzia.

Z zaproszeniem do Krzyża III Tysiąclecia

Opiekun ks. Wojciech Styczyński.

tvp_rzeszow_pogodaTVP3 Rzeszów – prognoza pogody: 20.08.2015