Lekcja WOLNOŚCI przy „Autostradzie do nieba”

 

Setna rocznica Niepodległości Polski i 40 rocznica wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową przypominają nam „Drogę, Prawdę i Życie” naszego Narodu, zakorzenioną w wierze i tardycji naszych ojców. „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” – tę prawdę przypomina nam św. Paweł. Słowa „KU WOLNOŚCI…” zostały umieszczone na Pomniku – Skale „ Cristal Whaite” o wadze 2018 kg przywiezioną z gór koło Tesalonik, gdzie działałał Apostoł.

 

 

 

Waga skały 2018 kg – to czas wiary przyniesiony człowiekowi przez przyjście Jezusa na ziemię. Monument – Skała ma nam przypominać, by „Dom budować na skale”, czyli na mocnych fundamentach, które potrafią oprzeć się wszelkim atakom zewnętrznym i wewnętrznym związanych z życiem naszej Ojczyzny i osobistym każdego z nas. Centralny napis: „Ku wolności” ma nas uczyć i przypominać historię walki naszego narodu i cenę jaką za to płacili ludzie. To obrazuje OŁTARZ na którym umieszczona jest kula armatnia (nr 2), z której wypływa woda koloru czerwonego – to krew męczeństwa. Ta kula ma również uświadamiać, że niewola była – „Kulą u nogi” – symbolizuje to łańcuch – tak skuci byli niewolnicy. Ołtarz ukazuje wszystkich, którzy złożyli swe życie, na „Ołtarzu Ojczyzny”, a spływająca z mensy ołtarza woda, niech będzie dla nich wodą dającą życie wieczne, jako nagroda za walkę o „Honor”i wzorową postawę w służbie „Bogu i Ojczyźnie”. Drut kolczasty (w barwach narodowych) opasający granice Polski (nr 3) symbolizuje zło niewoli i ograniczenia we wszystkich płaszczyznach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i religijnego. Drut kolczasty symbolizuje również obozy, więzienia, łagry, internowania na przestrzeni 123 lat i dalej – czasy Komunizmu z otwarciem na wschód, a zamknięciem na zachód.Zamknięta Kłódka (nr 1) na zachodnich granicach Ojczyzny – to znak opóźnień gospodarczych, technologicznych i trudności z wyjazdem na zachód Europy, a dla walczących o pełnię wolności zamknięty wyjazd lub powrót. Tak przedstawia się strona pomnika A (awers), a o stronie B (rewers):Przewodnią myślą Pomnika – Skały są słowa: „Wolność jest w nas”. O tę wolność ciągle musimy walczyć, aby jej nie utracić. Oto zabiegał i przypominał nam św. Jan Paweł II i inni wielcy rodacy.

Tak jak 2000 lat temu i dziś musimy „wojować myślą” (Norwid), aby nie zatracić tych wartości i korzeni, które pozostawił i przypominał nam Jezus, a realizowali Przodkowie.

Podobnie jak Apostołów i nas pragnie Jezus zaprosić na najwyższy szczyt tej skały, który nazywa się K-47 (K – Krzyż, 47 – wysokość krzyża). Ten szczyt jest dla nas tym, czyn dla alpinistów K-2. Na szczyt pragnie prowadzić nas sam DUCH ŚWIETY, który udziela nam wszelkich asekuracji, jeżeli otworzymy się wewnętrznie. Na szczycie ujrzymy przez krystaliczną biel skały – biel krzyża.

(tutaj można umieścić zdjęcie krzyża na skale)

Ta duchowa wspinaczka, będzie prosta, jak mówi ks. Twardowski, wtedy „kiedy się kocha”. Ta miłość bieli krzyża ma pomóc nam „wypalać” współczesne choroby ducha i ciała. O tym przypomina nam fizyczny dołek przed skałą – zagłębienie w ziemi, do którego wchodzimy i siadamy na ławce, by podnieść głowę i skierować na Krzyż. To jest ten „ZDRÓJ MIŁOSIERDZIA” który ma pomóc uzdrowić nasze duchowe dolegliwości skażonej cywilizacji XXI wieku.

To dokonuje się mocą WIARY I MIŁOSCI, która mocniejsza jest niż śmierć i prowadzi do zmartwychwstania ducha, a pośrednio i ciała. Jeżeli wzniesiesz się duchowo na najwyższy szczyt K-47 i popatrzysz przez pryzmat skały na Krzyz z mocą WIARY, możesz otrzymać pomoc z wysokości nieba, by zostać uzdrowiony z wszelkich uzależnień i dołków: Duchowych, Psychicznych i Fizycznych, a czasem i elektronicznych. To ma być dla nas DUCHOWY FILTR – DPF, który oczyszcza nas. (podobnie jak w samochodach ten filtr oczyszcza z cząstek sadzy i popiołów)

Uzasadnieniem tej „RECEPTY DUCHA” jest Stary Testament. (por. Lb 21,4-9). Izraelici w czasie wędrówki z niewoli do Ziemi Obiecanej, byli ukąszeni przez węże i umierali. Mojżesz otrzymał od Boga polecenie, aby umieścić węża miedzianego na palu. Każdy ukąszony, który popatrzył na niego z wiarą zostawał przy życiu. Według ewangelisty św. Jana, wąż miedziany był figurą przyszłego Zbawiciela na krzyżu. Słowa Chrystusa: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne (J 3,14).

Niech analogia do tamtej historii biblijnej i wydarzeń i nam pomaga w uzdrowieniu ducha i ciała. Według prognoz medycznych w roku 2020 choroby psychiczne i depresje będą na pierwszym miejscu wśród zgonów obecnej cywilizacji.

Oby to miejsce i trzy symbole: Krzyż, Skała i Dołek, były dla wszystkich tu przybywających pomocą i czasem refleksji nad swoim życiem. Ten „parking” na autostradzie do nieba dodaje nam nadziei, bo drogę rozświetlają TAJEMNICE ŚWIATŁA, które prowadzą do pełni wolności.

Więcej zobacz: www.krzyzropczyce.pl/kamerki-live/

 

Kustosz Krzyża III Tysiąclecia

Ks. Wojciech Styczyński