Relacja z uroczystości odpustowych pod Krzyżem III Tysiąclecia A.D. 2019

Wszystkim miłośnikom Krzyża, którzy przybyli w niedzielę 15.09.2019 wyrażam podziękowanie: wszystkim kapłanom z dekanatu ropczyckiego i księdzu infułatowi Wiesławowi Szurkowi z Rzeszowa, który wygłosił Słowo Boże i dokonał poświęcenia „Przejścia Granicznego K47” słowami modlitwy:   Boże Stwórco Nieba i ziemi, Ty przez chrzest dałeś nowe życie człowiekowi, który popadł w niewolę śmierci, Ty posłałeś naszego…

Details

PRZEJŚCIE GRANICZNE K-47

PRZEJŚCIE GRANICZNE K-47 W dniu odpustu, 15 września 2019 r. o godz.11.30 na „Autostradzie do nieba”, zostanie otwarte PRZEJŚCIE GRANICZNE K – 47 (K – Krzyż, 47 – wysokość Krzyża). Ta autostrada w sensie ducha, została otwarta w chwili śmierci Jezusa Chrystusa w Wielki Piątek. Każda droga ma swój początek i koniec. Tutaj wyznaczają nam…

Details

Zaproszenie na uroczystości odpustowe Roku 2018 z poświęceniem Pomnika – Skały w rocznicę niepodległości Polski.

KRZYŻ DROGĄ KU WOLNOŚCI   Przy  Krzyżu III Tysiąclecia na „Autostradzie do nieba” zatrzymujemy się na przystanku nr 4 – „Przemienienie na górze Tabor”. Tu powstaje pomnik ukazujący historię wolności człowieka w wymiarze religijno – społecznym. „WOLNOŚĆ” – ją wymyślił Bóg – to słowa z piosenki. Pierwszy człowiek Adam i Ewa w raju ciszyli się…

Details

Uroczystości odpustowe pod Krzyżem III Tysiąclecia POŁĄCZONE Z OTWARCIEM I POŚWIĘCENIEM „AUTOSTRADY DO NIEBA” 17 września 2017 r.

Uroczystości odpustowe pod Krzyżem III Tysiąclecia POŁĄCZONE Z OTWARCIEM I POŚWIĘCENIEM „AUTOSTRADY DO NIEBA”   Trwa budowa autostrady do Zakopanego – stolicy Tatr, gdzie nad miastem króluje Krzyż na Giewoncie. Podobnie Krzyż III Tysiąclecia pragnie objąć swoimi ramionami Ropczyce, Europę i świat, i jak wiele innych krzyży być „przekaźnikiem” tych wartości i treści, które mają…

Details

„AUTOSTRADA DO NIEBA” – skąd taka nazwa?

„AUTOSTRADA DO NIEBA” – skąd taka nazwa?   Dzisiejszy człowiek ma coraz szybsze pojazdy, a tym samym żyje szybko. Aby szczęśliwie     i bezpiecznie dotrzeć do celu podróży, zaleca się pędząc na „AUTOSTRADZIE ŻYCIA” zjechać     z niej na krótki postój i zregenerować siły fizyczne i duchowe. Tymi parkingami są poszczególne dziesiątki różańca, które gwarantują bezpieczne dotarcie…

Details

Uroczystość odpustowa pod Krzyżem III Tysiąclecia „Chrzest darem Miłosierdzia” 2016

Uroczystość odpustowa  pod Krzyżem III Tysiąclecia „Chrzest darem Miłosierdzia” „Czas ucieka…” i w roku 2016 mieliśmy Jubileusz 10-lecia wzniesienia Krzyża Trzeciego Tysiąclecia w Ropczycach przy ulicy Borki Chechelskie. To miejsce przyciąga z roku na rok, coraz więcej ludzi, którzy chcą spojrzeć nie tylko na otaczający świat przyrody, ale również na tajemnicę miłość Boga do człowieka,…

Details

Archiwum 966 – NA POLSKIEJ ZIEMI STANĄŁ KRZYŻ – 2016

Krzyż stał się ołtarzem na którym Jezus złożył w ofierze Ojcu Siebie, by wyrazić swoją miłość i miłosierdzie „dla nas i całego świata”. To wydarzenie przeżywamy w Wieczerniku obok Krzyża III Tysiąclecia, gdzie sprawowana jest Eucharystia w I niedziele miesiąca o godz. 15.00, od maja do października. W Roku Miłosierdzia, mamy wyrazić Bogu wdzięczność za…

Details