Autostrada do nieba K-47

 

Przychodząc do Krzyża III Tysiąclecia, można dostrzec na drodze poziomy znak, który informuje nas, że dalsza droga po przekroczeniu bramy nazywa się AUTOSTRADĄ DO NIEBA. O tej drodze mówił nam sam Pan Jezus, kiedy mając 30 lat, rozpoczął głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu człowieka. To symbolizuje galeria znajdująca się w krzyżu, na którą możemy wjechać windą na wysokość 30 metrów (winda czynna w sobotę i niedzielę od godz. 15.00 do godz. 19.00).

4 1

Autostrada ma oznaczenie K-47 (K- krzyż, numer 47- wysokości krzyża). Zanim wyjedziemy windą „do nieba” (czynna od V do X w soboty i niedziele od godz. 16.00 do 19.00) warto wstąpić na modlitwę do Wieczernika, w którym znajduje się kaplica, a w niej Droga Krzyżowa i kamienny ołtarz, w tle którego jest płaskorzeźba ukazująca Pana Jezusa wraz z uczniami, z którymi spożył Ostatnią Wieczerzę w przeddzień swojej Męki na Krzyżu.

2 6 5

Każda Msza św. upamiętnia to wydarzenie i wypowiedziane w tym miejscu tajemnicze słowa: „ Bierzcie i jedzcie …”, „Bierzcie i pijcie …”, „To czyńcie na moją pamiątkę”. Do realizacji tego zadania zostaliśmy zaproszeni w Dzień Pański, jakim jest każda niedziela. Zachęca nas do tego św. Jan Paweł II, który 23 III 2000 r. podczas swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej nawiedził Wieczernik i celebrował wraz z Biskupami Mszę św., podczas której powiedział, że Wieczernik jest „źródłem Kościoła”.

Dlatego z tego miejsca wypływa dla nas szczególna łaska i moc od zmartwychwstałego Jezusa, który pragnie „aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”. W Dziejach Apostolskich mamy obraz który mówi: „ trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwie”.

Aby to zadanie zrealizować została podjęta inicjatywa sprawowania Eucharystii od V do X w każdą I Niedzielę miesiąca o godz. 15.00. O tej godzinie pragniemy trwać na modlitwie i we wspólnocie Kościoła, odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie sprawować Mszę św.

W Wieczerniku w Jerozolimie, św. Jan Paweł II powiedział: „Eucharystia jest zarówno ucztą wspólnoty, zbudowanej na nowym i wiecznym Przymierzu, jak i ofiarą, która uobecnia zbawczą moc krzyża. Od samego początku, też tajemnica eucharystyczna była związana z nauczaniem i wspólnotą apostołów oraz z głoszeniem Słowa Bożego, wypowiedzianego najpierw przez proroków, a teraz – raz na zawsze – w Jezusie Chrystusie”

Niech te słowa i nasze spotkania w Wieczerniku i przy Krzyżu III Tysiąclecia pomagają nam, wzrastać i dorastać do naszej ŚWIĘTOŚCI o której przypomina nam nasz rodak z wysokości  NIEBA, o co prosić będziemy po każdej Mszy św. odmawiając „Anioł Pański”.

EUCHARYSTIA SPRAWOWANA BĘDZIE:

6 V 2018  godz. 15.00
3 VI 2018  godz. 15.00
1 VII  2018  godz. 15.00
5 VIII  2018  godz. 15.00
2 IX  2018  godz. 15.00
7 X  2018  godz. 15.00

 

ks. Wojciech Styczyński