10lat_krzyza

966 – NA POLSKIEJ ZIEMI STANĄŁ KRZYŻ – 2016

Rok 2017 – BUDOWA ŁĄCZNIKA DO AUTOSTRADY …

W Niedzielę Zmartwychwstania Pana Jezusa wsłuchiwaliśmy się w Sekwencję, która poprzedza Ewangelię Św. Jana (J 20, 1-9). Ten wiekowy hymn uwielbienia Zmartwychwstałego Jezusa ukazuje Go jako „Wodza życia”, który „pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy”. Kończy się ta modlitwa słowami, które ZAPRASZAJĄ NAS do uwielbienia Boga w duchu wdzięczności za miłosierdzie, „Baranka bez skazy, który odkupił swe owce”.

To dokonuje się w sakramentach świętych, szczególnie w Eucharystii i Spowiedzi Świętej. Pogłębioną naukę na ten temat otrzymaliśmy od świętej siostry Faustyny, która podobnie jak Maria Magdalena przyszła do grobu Pana Jezusa i „Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała” – zobaczyła odsunięty kamień . Tą prawdę będzie przypominał tzw. łącznik „Autostrady do nieba K – 47” przy Krzyżu III Tysiąclecia w Ropczycach.

Pod krzyżem obok chrzcielnicy zostanie wmontowany duży kamień, a na nim ŚWIECA – PASCHAŁ – która ukazuje Chrystusa Zmartwychwstałego „ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA”. To obrazowo przedstawia „ZNAK KIERUNKOWY”, umieszczony nad odcinkiem autostrady obok krzyża. Zachęca on nas do podjęcia drogi jaką ukazuje Zmartwychwstały Pan. Strzałka czerwona w znaku autostrada, przypomina, że On wszedł w nasze codzienne życie – radosne i bolesne – i pragnie towarzyszyć nam jak uczniom zdążającym do Emaus. Do apostołów skierował słowa „Idźcie i nauczajcie…” – kieruje te słowa i do nas – ludzi III Tysiąclecia „Idźcie i głoście…”

drogowskaz_1_2017

Wypełnienie tego zadania będzie dla nas – „ZDROJEM MIŁOSIERDZIA” – które ma mobilizować chrześcijan całego świata (obrazuje to KULA ZIEMSKA, a BŁYSK – iskrę Bożego Miłosierdzia) aby dojrzewać do nieba w „PROMIENIACH BOŻEGO MIŁOSIERDZIA”.

To ukazuje nam drugi „ZNAK KIERUNKOWY” przy autostradzie, który podaje schemat jak należy iść tą drogą odmawiając „Koronkę do Bożego Miłosierdzia”. Tą modlitwę w wersji tradycyjnej odmawia się na paciorkach różańca, a tutaj zastąpią je na drodze „kocie oczka” – są to elementy odblaskowe używane do bezpiecznego podróżowania nocą na drogach publicznych.

 

Syn Boży pragnie tak, jak „wczoraj” i „dziś” prowadzić nas i towarzyszyć nam na naszych drogach, aby człowiek odnawiał swoje siły duchowe, a przez piękno przyrody tego miejsca również siły fizyczne.

Drugi odcinek „autostrady do nieba” i jej treść zostanie opisana w najbliższym czasie. Zapraszam od maja do października szczególnie w niedziele (w I niedziele miesiąca o godz. 15.00 sprawowana jest Msza św. poprzedzona Koronką do Bożego Miłosierdzia), aby widzieć dalej i głębiej. Więcej aktualności www.krzyzropczyce.pl

 

Z pozdrowieniem kapłańskim

Opiekun Krzyża III Tysiąclecia

Ks. Wojciech Styczyński    

            Krzyż stał się ołtarzem na którym Jezus złożył w ofierze Ojcu Siebie, by wyrazić swoją miłość i miłosierdzie „dla nas i całego świata”. To wydarzenie przeżywamy w Wieczerniku obok Krzyża III Tysiąclecia, gdzie sprawowana jest Eucharystia w I niedziele miesiąca o godz. 15.00, od maja do października.

            W Roku Miłosierdzia, który przeżywaliśmy, została wyrażona Bogu wdzięczność za Jezusa Chrystusa, który okazał i okazuje swoje miłosierdzie, rozlewające się na ludzi przez sakramenty święte. Dzięki nim, możemy przez burzliwe koleje doczesnego życia, dojść do wiecznego domu Ojca w niebie.

            Rok 2016 był szczególny dla naszej Ojczyzny, albowiem dziękowaliśmy Bogu za chrzest św., który przyjął Mieszko I w 966 r. Od chrztu władcy, rozpoczyna się historia samodzielnej pozycji państwa Polan w chrześcijańskiej Europie. Podobnie od chrztu człowieka, zaczyna się historia życia z Bogiem. Jak podają kroniki naszego Narodu, władca sprowadził relikwiarz z cząstkami Krzyża św. i od tego czasu na Polskiej ziemi stanął  Krzyż.

Aby upamiętnić to wydarzenie, pod Krzyżem III Tysiąclecia został wmontowany duży KAMIEŃ – CHRZCIELNICA, z którego wypływa woda dająca ŻYCIE. Uroczystość poświęcenia chrzcielnicy, odbyła się w czasie dorocznego odpustu w niedzielę 11 września 2016 r., poświęcenia dokonał ks. dr hab. Jerzy Buczek – Kanclerz  Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie.

20160911_110405

20160911_125154 20160911_125633

 


Uroczystości poświecenia chrzcielnicy i filmik chrzcielnicy

 Na ten temat ukazało się kilka publikacji prasowych:

– „Niedziela” nr 38/2016 z 18.09 – „Krzyż III Tysiąclecia czeka”,

– „Nowiny” nr 175/2016 z 9-11.09 – „Ten Krzyż ma już dziesięć lat”

– „Ziemia Ropczycka” nr 9/2016 z 9.09.  – „Chrzest darem miłosierdzia”

– „Wspólnota Królowej Rodzin” nr 9/2016  – „Uroczystość odpustowa pod Krzyżem III Tysiąclecia”.

 


„Powitanie pielgrzymów pieszych i zmotoryzowanych”)

Na wiosnę ruszą prace przy budowie „łącznika do AUTOSTRADY K-47”, którego celem będzie umocnienie DUCHA MODLITWY, do czego zachęcał nas miniony rok 2016 poprzez modlitwę zwaną „ Koronka do Bożego Miłosierdzia”. Natomiast w roku 2017 poprowadzi nas  MATKA BOŻA FATIMSKA, która 100 lat temu w czasie objawień w Fatimie wskazała RÓŻANIEC jako ratunek dla świata.

Tu przy „KRZYZU EUROPY’ w wersji specjalnej i niepowtarzalnej, zostanie ukazana – CZĄSTKA TAJEMNICY ŚWIATŁA – którą pozostawił nam św. Jan Paweł II. Święty papież pozostawił nam wskazania jak należy budować jasną teraźniejszość i przyszłość, opartą na odwiecznych  BOŻYCH PRAWACH i PRAWDACH. Realizacją tej nauki jest poszanowanie każdego człowieka, wierzącego lub niewierzącego, który idzie różnymi drogami, by mógł szukać i odnaleźć właściwy „DUCHOWY GPS”. Wskazany kierunek, ostatecznie doprowadzi go do spotkania z OJCEM NIEBIESKIM.  Przykładem tego są  MĘDRCY ZE WSCHODU – TRZEJ KRÓLOWIE, którzy idąc za światłem betlejemskiej gwiazdy odnaleźli Pana Jezusa.                   

Więcej informacji i detali związanej z budową „ łącznika Autostrady do nieba” ukaże się wkrótce na stronie internetowej Krzyża.

kocie_oczko„Kocie oczko” pomaga w odmawianiu różańca”.

W najbliższym czasie będziemy realizować plan NOWEGO ROKU LITURGICZNEGO, którego hasło brzmi:  „IDŹCIE I GŁOŚCIE”.

busPielgrzymi z Węgier francja1Goście z Francji przemysl2Turyści z Przemyśla

To przesłanie ewangeliczne i modlitewne ukazuje i wyraża Krzyż III Tysiąclecia. Zawarte w nim prawdy, są oparte o EWANGELIĘ np.; napis umieszczony na bramie wejściowej zawiera słowa  z Ewangelii wg św. Jana: „BÓG JEST MILOŚCIĄ”.

To mobilizuje nas, do odkrywania Biblii, a do tego zaprasza nas  św. Hieronim, który powiedział, że: „ Pismo Św. jest listem napisanym przez Pana Boga do człowieka”.

Dzisiaj mało pisze się listów, przeważnie drogą elektroniczną, a najczęściej w wersji  SMS. Pobierajmy więc „ Z KSIEGI ŻYCIA” przynajmniej jedno zdanie, a wtedy będziemy: „ Chwalić Pana i ujrzymy wspaniałość naszego Boga” (Iz35,1), który do nas przychodzi.

Pamiętajmy – Jezus przynosi nam duchowe dary, których świat dać nie może. Te dary sprawiają, że w naszym życiu, jest optymistyczna wyżowa prognoza pogody, w której każdego dnia wschodzi SŁOŃCE – JEZUS ze swoją łaską i miłością. Kocha nas, a zarazem pyta o naszą miłość. On w nas wierzy, lecz upomina się o naszą wiarę. Podążajmy ku niebu w tej niełatwej, pełnej wyzwań codzienności w promieniach Chrystusowego miłosierdzia.

Zapraszam wszystkich do modlitwy, zadumy, refleksji przy Krzyżu, a doprowadzi nas do tego miejsca GPS:
50 o 00’ 56,3”  N  21o 34’ 33,6”  E (Ropczyce ulica Borki Chechelskie – Podkarpacie).

 

Z zaproszeniem do Krzyża III Tysiąclecia

Opiekun ks. Wojciech Styczyński.

 

 

tvp_rzeszow_pogodaTVP3 Rzeszów – prognoza pogody: 20.08.2015